ویزیت گیاهان آپارتمانی در محل

ویزیت گیاهان آپارتمانی در محل برای تهران با خود خانم نظری ۷۵۰ تومان ( برای ۱/۵ ساعت اول ) و به ازای هر ساعت اضافه‌تر مبلغ ۲۰۰ تومن اضافه خواهد شد. خانم نظری با نیروی کمکیشون تشریف میارن و به تمامی مشکلات گیاهانتون اعم از تعویض خاک یا سم پاشی و … رسیدگی میکنن وسایل مصرفی اعم از خاک و کود و … همانجا براتون فاکتور می شود .

YYYY slash MM slash DD
سامیه نظری فروشگاه گل مانلی گل های آپارتمانی